Kurs  /  Akkordoppbygning  /  Stegnr 1:

Kursinfo1 / 18STEG

PROGRESJONKurs / Teori / Akkordoppbygning /

Hva er en akkord?


En akkord = at minst tre toner klinger sammen.

Det er ingen øvre grense på antall toner i en akkord, men det mest vanlige er tre, fire eller fem. Også kalt treklanger, firklanger og femklanger.

I kurset skal vi se på teorien som ligger til grunn for hvordan akkorder er bygd opp. Det er avgjørende at man kan litt om intervaller, skala og tonetrinn på forhånd. Så om dette høres ukjent ut anbefaler vi å først sjekke ut kurset Tonetrinn og skalaer.

Det kan være veldig nyttig for oss gitarister å kjenne til teorien bak oppbygning av akkorder. Man kan komme langt ved å bare lære seg grepene på gitar, men når man også vet teorien bak åpner det seg en ny verden. Det er nyttig å vite hvorfor et grep for eksempel heter "Fmaj9" eller "C11/G".

En ting til...

Det er en forskjell på ordene grep og akkord selv om de brukes en del om hverandre. Her er forskjellen:

  • Med "akkord" menes sammensetningen av toner som skal klinge sammen. En mer generell, teoretisk betegnelse.
  • Med "grep" menes hvordan man tar akkordene på en gitar (evt ukulele, mandolin, banjo).

På engelsk brukes ordet "chord" både om akkord og grep, så ingen tvil om at ordene er tett knyttet til hverandre. På piano og lignende tangentinstrument snakker man om akkorder og ikke grep.
Om steg 1:

Gratis steg

Før vi ser på oppbygning av akkorder ser vi i dette steget på hva en akkord er for noe.


FERDIG, GÅ VIDERE


Velg abonnement:Medlemsfordeler:

  • Tilgang til alle kurs og videoleksjoner i alle sjangre og nivåer.
  • Strukturerte, pedagogisk oppbygde kurs i forskjellige emner.
  • Stort bibliotek med grep, skala og backingtracks.