Kurs  /  Akkordoppbygning  /  Stegnr 2:

Kursinfo2 / 18STEG

PROGRESJONKurs / Teori / Akkordoppbygning /

Å bygge en akkord


Hvordan er en akkord bygd opp? Hvordan kan man selv bygge en akkord? Det skal vi finne ut av nå og vi skal starte med å bygge en C dur akkord.

Alle durakkorder har tre toner og disse kan vi legge oppå hverandre i et notesystem. De må ligge i tersvis avstand.

Først plasserer vi grunntonen C på notelinjen. C skal ligge på en hjelpelinje under den nederste streken:

Nå må vi finne tersen fra grunntonen C.

C ligger på 1.trinn i C-durskalaen og tersen skal ligge på 3. trinn i skalaen. Det blir tonen E som ligger på den nederste notelinjen:

Tilslutt skal vi finne tersen over E. Den blir da liggende på 5.trinn og er en G. Den ligger på den nest nederste notelinjen. G er en ters fra E og en kvint fra grunntonen C:

Nå har vi bygd en C dur akkord ved hjelp av å legge tonene tersvis oppå hverandre.
Om steg 2:

Gratis steg

Etter å vi i i forrige steg slo fast at akkorder er tre eller flere toner spilt sammen, skal vi nå i gang med å bygge en akkord.


FERDIG, GÅ VIDERE


Velg abonnement:Medlemsfordeler:

  • Tilgang til alle kurs og videoleksjoner i alle sjangre og nivåer.
  • Strukturerte, pedagogisk oppbygde kurs i forskjellige emner.
  • Stort bibliotek med grep, skala og backingtracks.