Kurs  /  Teori  /  Lage sang workshop  /

Steg 1: Intro: Lage sang

 

Det finnes mange måter å komponere en sang på. Man kan enten ta utgangspunkt i musikkteori og tenke utifra skalaer, kvintsirkelen og lignende. Eller man kan prøve seg fram på gitaren, nynne en melodi og på den måten lage en sang. Begge deler kan fungere fint, men vi anbefaler å ha litt musikkteori i bagasjen. Da vil man ha en oversikt over hvilke akkorder som er sammenknyttet og hvordan det hele henger sammen.

I dette kurset skal vi ta utgangspunkt i skalaer, så vi starter med å se på C-durskalaen:På de syv trinnene i skalaen kan man bygge treklanger og få dur- eller mollakkorder:Man vet nå at disse akkordene hører sammen og kan brukes sammen i en sang. Vi kan gjøre akkurat det samme i alle dur- og molltonearter.