Tabs   Steg 2/25
Tabs intro
Melodi quiz
Tall som står over hverandre
Ulike symboler brukt i tabulatur

STREKENE

Nå skal vi se på hvordan vi kan forstå tabulatur og det første vi skal ta for oss er de vannrette strekene. Hva betyr de?

Jo, et tabulatursystem består av seks streker. Titter du ned på gitaren vil du se at den har seks strenger. Du har kanskje forstått det allerede, men ja..."

Hver strek i tabulaturet representerer den enkelte streng på gitaren.

Den nederste streken er den mørke E-strengen, mens den øverste streken er den lyse E-strengen. Den nest øverste streken er den nest lyseste strengen H, osv...


ILLUSTRASJON

Illustrasjon


   

Vite hva strekene i tabulaturet viser.

Dette kan jeg, gå videre!


 


Copyright 2008-2018 onlinegitar.no