Kurs  /  Jazz  /  Jazz Impro 2  /

Steg 1: Introduksjon

 

Her kommer del 2 av Jazz Impro-kurset med Bård Helgerud. Vi fortsetter der vi slapp i det første kurset og Bård forteller i videoen nedenfor kort om innholdet i kurset:Oppsummering av Jazz Impro 1:

 • Kurset handlet om improvisering over akkorder, først og fremst over 2-5-1 progresjonen.
 • Vi så på durskalaens oppbygning.
 • Vi tok utgangspunkt i C-durskalaen og fant akkordene som lå på andre, femte og første trinnet i skalaen.
 • Vi fant akkordtonene for de tre akkordene i 2-5-1 progresjonen.
 • Vi satte sammen akkordtonene og improviserte over et backingtrack.
 • Vi lærte oss "Tune up" av Miles Davis og improviserte over akkordene i låten.
 • Anbefales å gjennomføre Jazz Impro 1 før du starter på del 2.


Hva vi skal fokusere på i Jazz Impro 2:

 • Nummering av tonene i skalaer og akkorder.
 • Måter å finne akkordskalaer på.
 • 4-noters motivet.
 • Akkordskalaer for de mye brukte akkordene m7b5 og 7b9.
 • Improvisere med 4-noters motivet over jazzlåtene "Lady Bird" og "Solar".