Banjogrep

Om banjo grepsdiagrammet


Vi bruker akkorden D7 som eksempel:

 1. Først: For at det skal være tydelig å se grepene har vi ikke tatt med femte strengen i diagrammet. Det er en G - streng.
 2. De vertikale strekene viser banjoens 4 strenger. Streken til venstre er banjoens fjerde streng.
 3. De horisontale strekene viser banjoens bånd. I utgangspunktet vises halsens 5 første bånd, men hvis det er grep som tas høyere opp på halsen vil det på venstre side av diagrammet stå hvilket bånd man kan orientere seg ut fra.
 4. De svarte prikkene viser hvor vi skal legge fingrene på halsen, og tallene inni prikkene viser hvilke fingre vi skal bruke for å ta grepet.
 5. Bokstavene D A C D forteller navnet på notene på strengene som spilles.
 6. Øverst på diagrammet ser vi symbolet 'O' vist to ganger.
  1. O = strengen skal spilles på.
  2. X = strengen skal IKKE spilles på.
 7. Til venstre ser vi tallene 1, 2, 3, 4 og 5. Disse viser hvilket bånd som er utgangspunkt for grepet.

D 7

1.

2.

3.

4.

5.

 • O
 •  
 •  
 • O
 • D
 • A
 • C
 • D


×

De vanligste banjogrepene:

A

1.

2.

3.

4.

5.

 •  
 •  
 •  
 •  
 • E
 • A
 • C#
 • E

A m

1.

2.

3.

4.

5.

 •  
 •  
 •  
 •  
 • E
 • A
 • C
 • E

C

1.

2.

3.

4.

5.

 •  
 • O
 •  
 •  
 • E
 • G
 • C
 • E

D

1.

2.

3.

4.

5.

 • O
 •  
 •  
 •  
 • D
 • A
 • D
 • F#

D 7

1.

2.

3.

4.

5.

 • O
 •  
 •  
 • O
 • D
 • A
 • C
 • D

E m

1.

2.

3.

4.

5.

 •  
 • O
 • O
 •  
 • E
 • G
 • H
 • E

E 7

1.

2.

3.

4.

5.

 •  
 •  
 • O
 • O
 • E
 • G#
 • H
 • D

F

1.

2.

3.

4.

5.

 •  
 •  
 •  
 •  
 • F
 • A
 • C
 • F

G

1.

2.

3.

4.

5.

 • O
 • O
 • O
 • O
 • D
 • G
 • H
 • D

 
 
Få nyheter på epost
2008-2024 onlinegitar.no