JAM!

Persisk i D

- Dette backingtracket passer til persisk skala i D. Tonearten er D.

SKALA

RELATERT

D persisk
4.pos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 • E
 • A
 • D
 • G
 • H
 • E

D persisk
4.pos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 • E
 • A
 • D
 • G
 • H
 • E

D persisk
9.pos.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

 • E
 • A
 • D
 • G
 • H
 • E

Skala

D persisk

Grunntone

D

Skalatrinn

1/2 + 1 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1 + 1 1/2

Skalatoner

D - D# - F# - G - G# - A# - C#

Om
Persisk
skala

Persisk skala finner man som navnet skulle tilsi ofte i persisk musikk, men også i annen musikk med opphav rundt middelhavet. Skalaen består av mange halvtoner. En halvtone tilsvarer ett bånd på gitaren. Den inneholder også en forstørret sekund(tre bånd på gitaren), mellom sjette og sjuende tone.

Anvendelse

Bruk av denne skalaen vil gi det du spiller et spennende "orientalsk" preg. Gjør deg godt kjent med den og "smak" på alle skalaens toner.

×

D persisk
9.pos.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

 • E
 • A
 • D
 • G
 • H
 • E

D persisk
4.pos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 • E
 • A
 • D
 • G
 • H
 • E

D persisk
9.pos.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

 • E
 • A
 • D
 • G
 • H
 • E

Skala

D persisk

Grunntone

D

Skalatrinn

1/2 + 1 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1 + 1 1/2

Skalatoner

D - D# - F# - G - G# - A# - C#

Om
Persisk
skala

Persisk skala finner man som navnet skulle tilsi ofte i persisk musikk, men også i annen musikk med opphav rundt middelhavet. Skalaen består av mange halvtoner. En halvtone tilsvarer ett bånd på gitaren. Den inneholder også en forstørret sekund(tre bånd på gitaren), mellom sjette og sjuende tone.

Anvendelse

Bruk av denne skalaen vil gi det du spiller et spennende "orientalsk" preg. Gjør deg godt kjent med den og "smak" på alle skalaens toner.

×