JAM!

Spooky dim i E

- Dette backingtracket passer bra til e-dim skala (halv-hel). Tonearten er E.

SKALA

RELATERT

E dim halv-hel
0.pos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 • E
 • A
 • D
 • G
 • H
 • E

E dim halv-hel
0.pos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 • E
 • A
 • D
 • G
 • H
 • E

E dim halv-hel
6.pos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 • E
 • A
 • D
 • G
 • H
 • E

E dim halv-hel
12.pos.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

 • E
 • A
 • D
 • G
 • H
 • E

Skala

E dim halv-hel

Grunntone

E

Skalatrinn

1/2 + 1 + 1/2 + 1 + 1/2 + 1 + 1/2

Skalatoner

E - F - G - G# - A# - H - C# - D

Om
Dim halv-hel
skala

Dim-skalaen(diminished scale) er en symmetrisk halv/hel skala. Det vil si at det er ett bånd mellom første og andre tone, to bånd mellom andre og tredje tone, ett bånd mellom tredje og fjerde osv. Denne skalaen skal visstnok ha blitt brukt i persisk musikk så tidlig som på 600-tallet. I vestlig klassisk musikk ble den tatt i bruk fra en gang på 1800-tallet. I dag vil nok mange forbinde denne skalaen med jazz.

Anvendelse

Denne skalaen er fin å bruke for å skape spenning i solospillet ditt. Den brukes først og fremst i kombinasjon med andre skalaer. Innen jazz er den fin å bruke på dominant-akkorder, som f.eks. G7. Da vil G dim halv/hel skalaen være passende. Også innen heavy metal er dim-skalen anvendelig.

×

E dim halv-hel
6.pos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 • E
 • A
 • D
 • G
 • H
 • E

E dim halv-hel
0.pos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 • E
 • A
 • D
 • G
 • H
 • E

E dim halv-hel
6.pos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 • E
 • A
 • D
 • G
 • H
 • E

E dim halv-hel
12.pos.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

 • E
 • A
 • D
 • G
 • H
 • E

Skala

E dim halv-hel

Grunntone

E

Skalatrinn

1/2 + 1 + 1/2 + 1 + 1/2 + 1 + 1/2

Skalatoner

E - F - G - G# - A# - H - C# - D

Om
Dim halv-hel
skala

Dim-skalaen(diminished scale) er en symmetrisk halv/hel skala. Det vil si at det er ett bånd mellom første og andre tone, to bånd mellom andre og tredje tone, ett bånd mellom tredje og fjerde osv. Denne skalaen skal visstnok ha blitt brukt i persisk musikk så tidlig som på 600-tallet. I vestlig klassisk musikk ble den tatt i bruk fra en gang på 1800-tallet. I dag vil nok mange forbinde denne skalaen med jazz.

Anvendelse

Denne skalaen er fin å bruke for å skape spenning i solospillet ditt. Den brukes først og fremst i kombinasjon med andre skalaer. Innen jazz er den fin å bruke på dominant-akkorder, som f.eks. G7. Da vil G dim halv/hel skalaen være passende. Også innen heavy metal er dim-skalen anvendelig.

×

E dim halv-hel
12.pos.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

 • E
 • A
 • D
 • G
 • H
 • E

E dim halv-hel
0.pos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 • E
 • A
 • D
 • G
 • H
 • E

E dim halv-hel
6.pos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 • E
 • A
 • D
 • G
 • H
 • E

E dim halv-hel
12.pos.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

 • E
 • A
 • D
 • G
 • H
 • E

Skala

E dim halv-hel

Grunntone

E

Skalatrinn

1/2 + 1 + 1/2 + 1 + 1/2 + 1 + 1/2

Skalatoner

E - F - G - G# - A# - H - C# - D

Om
Dim halv-hel
skala

Dim-skalaen(diminished scale) er en symmetrisk halv/hel skala. Det vil si at det er ett bånd mellom første og andre tone, to bånd mellom andre og tredje tone, ett bånd mellom tredje og fjerde osv. Denne skalaen skal visstnok ha blitt brukt i persisk musikk så tidlig som på 600-tallet. I vestlig klassisk musikk ble den tatt i bruk fra en gang på 1800-tallet. I dag vil nok mange forbinde denne skalaen med jazz.

Anvendelse

Denne skalaen er fin å bruke for å skape spenning i solospillet ditt. Den brukes først og fremst i kombinasjon med andre skalaer. Innen jazz er den fin å bruke på dominant-akkorder, som f.eks. G7. Da vil G dim halv/hel skalaen være passende. Også innen heavy metal er dim-skalen anvendelig.

×