Ukulelegrep

Om ukulele grepsdiagrammet


Vi bruker akkorden D dur som eksempel:

 1. De vertikale strekene viser ukulelens 4 strenger. Streken til venstre er ukulelens dypeste streng.
 2. De horisontale strekene viser ukulelens bånd. I utgangspunktet vises halsens 5 første bånd, men hvis det er grep som tas høyere opp på halsen vil det på venstre side av diagrammet stå hvilket bånd man kan orientere seg ut fra.
 3. De svarte prikkene viser hvor vi skal legge fingrene på halsen, og tallene inni prikkene viser hvilke fingre vi skal bruke for å ta grepet.
 4. Bokstavene A D F# A forteller navnet på notene på strengene som spilles.
 5. Øverst på diagrammet ser vi symbolet 'O'.
  1. O = strengen skal spilles på.
  2. X = strengen skal IKKE spilles på.
 6. Til venstre ser vi tallene 1, 2, 3, 4 og 5. Disse viser hvilket bånd som er utgangspunkt for grepet.

D

1.

2.

3.

4.

5.

 •  
 •  
 •  
 • O
 • A
 • D
 • F#
 • A
×

De vanligste ukulelegrepene:

A

1.

2.

3.

4.

5.

 •  
 •  
 • O
 • O
 • A
 • C#
 • E
 • A

A m

1.

2.

3.

4.

5.

 •  
 • O
 • O
 • O
 • A
 • C
 • E
 • A

A 7

1.

2.

3.

4.

5.

 • O
 •  
 • O
 • O
 • G
 • C#
 • E
 • A

C

1.

2.

3.

4.

5.

 • O
 • O
 • O
 •  
 • G
 • C
 • E
 • C

D

1.

2.

3.

4.

5.

 •  
 •  
 •  
 • O
 • A
 • D
 • F#
 • A

D m

1.

2.

3.

4.

5.

 •  
 •  
 •  
 • O
 • A
 • D
 • F
 • A

E

1.

2.

3.

4.

5.

 •  
 •  
 •  
 •  
 • H
 • E
 • G#
 • H

E m

1.

2.

3.

4.

5.

 • O
 •  
 •  
 •  
 • G
 • E
 • G
 • H

F

1.

2.

3.

4.

5.

 •  
 • O
 •  
 • O
 • A
 • C
 • F
 • A

G

1.

2.

3.

4.

5.

 • O
 •  
 •  
 •  
 • G
 • D
 • G
 • H

G m

1.

2.

3.

4.

5.

 • O
 •  
 •  
 •  
 • G
 • D
 • G
 • Hb

G 7

1.

2.

3.

4.

5.

 • O
 •  
 •  
 •  
 • G
 • D
 • F
 • H

 
 
Få nyheter på epost
2008-2024 onlinegitar.no