Videoleksjoner

MITT HJERTE ALLTID VANKER

 Lærer: Jon Rune Lorentzen  |   Julesanger26.11-19

Loading the player...

 Gratis Nivå: 5/10

VIDEOINFO

 • Video: Mitt hjerte alltid vanker
 • Lærer: Jon Rune Lorentzen
 • Instrument: Akustisk
 • Nivå: Middels 5/10
 • Lengde: 10.17 min.
 • Sjanger: Julesanger
 • Opplastet: 26.11.2019

(Denne tjenesten tilbys av onlinegitar.no. Musikken er gjengitt med tillatelse fra TONO. Uautorisert lenking, videreføring eller kopiering er ulovlig.)

×
  • Jon Rune Lorentzen

  • Klassisk, rock, barnesanger
  • Jon Rune har studert klassisk gitar i Kristiansand, Cardiff og Oslo. Han har også fortid som rockegitarist med langt hår. Han er med-grunnlegger av Oslo Private Musikkskole og onlinegitar.no.

×BESIFRING

GREP

RELATERT

LÆRER

VERS 1:

   Dm   Gm/D  Dm A   Dm  Gm/D A  
Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom
   Dm  Gm/D Dm A    Dm  Gm/D A  
Der samles mine tanker som i sin hovedsum
  F   Am   Dm     Gm/D      A   
Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt
  Dm   C   A  Dm  Gm/D  A7 Dm   
Jeg kan deg aldri glemme velsignet julenatt


2.
Den mørke Stall skal være
Mitt hjertes frydeslott,
Der kan jeg daglig lære,
Å glemme verdens spott.
Der kan med takk jeg finne,
Hvori min ros består,
Når Jesu krybbes minne
Meg rett til hjertet går.


3.
Men under uten like,
Hvor kan jeg vel forstå,
At Gud av himmerike
I stallen ligge må!
At himlens fryd og ære,
Det levende Guds ord,
Skal så foraktet være
På denne arme Jord!


4.
Hvi skulle herresale
Ei smykket for deg stå?
Du hadde å befale
Alt hva du pekte på.
Hvi lot du dig ei svøpe
I lyset som et bånd,
Og jordens konger løpe
å kysse på din hånd?


5.
Hvi lot du ei utspenne
En Himmel til ditt telt,
Og stjernefakler brenne,
O store himmelhelt?
Hvi lot du frem ei trede
En mektig englevakt,
Som dig i dyre klæde
Saa prektig burde lagt?


6.
En spurv har dog sitt rede
Og sikre hvilebo,
En svale må ei bede
Om nattely og ro,
En løve vet sin hule
hvor den kan hvile få,
Skal da min Gud sig skjule
I andres stall og strå?


7.
Akk kom, jeg opp vil lukke
Mitt hjerte og mitt sinn
og full av lengsel sukke:
Kom Jesus, dog herinn!
Det er ei fremmed bolig,
Du har den selv jo kjøpt,
Så skal du blive trolig
Her i mitt hjerte svøpt.


8.
Jeg gjerne palmegrene
Vil om din krybbe strø,
For deg, for deg alene
Jeg leve vil og dø.
Kom la min sjel dog finne
Sin rette gledes stund,
At du er født her inne
I hjertets dype grunn!

Mitt hjerte alltid vanker


VERS 1:

   Dm   Gm/D  Dm A   Dm  Gm/D A  
Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom
   Dm  Gm/D Dm A    Dm  Gm/D A  
Der samles mine tanker som i sin hovedsum
  F   Am   Dm     Gm/D      A   
Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt
  Dm   C   A  Dm  Gm/D  A7 Dm   
Jeg kan deg aldri glemme velsignet julenatt


2.
Den mørke Stall skal være
Mitt hjertes frydeslott,
Der kan jeg daglig lære,
Å glemme verdens spott.
Der kan med takk jeg finne,
Hvori min ros består,
Når Jesu krybbes minne
Meg rett til hjertet går.


3.
Men under uten like,
Hvor kan jeg vel forstå,
At Gud av himmerike
I stallen ligge må!
At himlens fryd og ære,
Det levende Guds ord,
Skal så foraktet være
På denne arme Jord!


4.
Hvi skulle herresale
Ei smykket for deg stå?
Du hadde å befale
Alt hva du pekte på.
Hvi lot du dig ei svøpe
I lyset som et bånd,
Og jordens konger løpe
å kysse på din hånd?


5.
Hvi lot du ei utspenne
En Himmel til ditt telt,
Og stjernefakler brenne,
O store himmelhelt?
Hvi lot du frem ei trede
En mektig englevakt,
Som dig i dyre klæde
Saa prektig burde lagt?


6.
En spurv har dog sitt rede
Og sikre hvilebo,
En svale må ei bede
Om nattely og ro,
En løve vet sin hule
hvor den kan hvile få,
Skal da min Gud sig skjule
I andres stall og strå?


7.
Akk kom, jeg opp vil lukke
Mitt hjerte og mitt sinn
og full av lengsel sukke:
Kom Jesus, dog herinn!
Det er ei fremmed bolig,
Du har den selv jo kjøpt,
Så skal du blive trolig
Her i mitt hjerte svøpt.


8.
Jeg gjerne palmegrene
Vil om din krybbe strø,
For deg, for deg alene
Jeg leve vil og dø.
Kom la min sjel dog finne
Sin rette gledes stund,
At du er født her inne
I hjertets dype grunn!
×
 

Om grepsdiagrammet


Vi bruker akkorden D dur som eksempel:

 1. De vertikale strekene viser gitarens 6 strenger. Streken til venstre er gitarens dypeste streng.
 2. De horisontale strekene viser gitarens bånd. I utgangspunktet vises gitarhalsens 5 første bånd, men hvis det er grep som tas høyere opp på gitarhalsen vil det på venstre side av diagrammet stå hvilket bånd man kan orientere seg ut fra.
 3. De svarte prikkene viser hvor vi skal legge fingrene på gitarhalsen, og tallene inni prikkene viser hvilke fingre vi skal bruke for å ta grepet.
 4. Bokstavene D A D F# forteller navnet på notene på strengene som spilles.
 5. Øverst på diagrammet ser vi symbolene 'O' og 'X'.
  • O = strengen skal spilles på.
  • X = strengen skal IKKE spilles på.
 6. Til venstre ser vi tallene 1, 2, 3, 4 og 5. Disse viser hvilket bånd som er utgangspunkt for grepet.

D

1.

2.

3.

4.

5.

 • X
 • X
 • O
 •  
 •  
 •  
 • D
 • A
 • D
 • F#
×

D m

1.

2.

3.

4.

5.

 • X
 • X
 • O
 •  
 •  
 •  
 • D
 • A
 • D
 • F

G m/D

1.

2.

3.

4.

5.

 • X
 • X
 • O
 •  
 •  
 •  
 • D
 • Hb
 • D
 • G

A

1.

2.

3.

4.

5.

 • X
 • O
 •  
 •  
 •  
 • O
 • A
 • E
 • A
 • C#
 • E

F

1.

2.

3.

4.

5.

 • X
 • X
 •  
 •  
 •  
 •  
 • F
 • A
 • C
 • F

A m

1.

2.

3.

4.

5.

 • X
 • O
 •  
 •  
 •  
 • O
 • A
 • E
 • A
 • C
 • E

C

1.

2.

3.

4.

5.

 • X
 •  
 •  
 • O
 •  
 • O
 • C
 • E
 • G
 • C
 • E

A 7

1.

2.

3.

4.

5.

 • X
 • O
 •  
 • O
 •  
 • O
 • A
 • E
 • G
 • C#
 • E
 

Flere videoleksjoner med Jon Rune Lorentzen: