Fingerspill   Steg 1/28
Fingerspill intro
Noen fingerspill-mønstre
Noen sanger med fingerspill

HVA ER FINGERSPILL?

Klar for å lære om fingerspill? BRA!

Med fingerspill mener vi brutte akkorder, det vil si vi plukker streng for streng i høyrehånd i et gitt mønster framfor å spille hele akkorden samtidig.

Jan Eggum med vakkert fingerspill


Det finnes veldig mange typer fingerspill og det er nesten bare fantasien som setter begrensninger. De seks strengene på gitaren kan jo plukkes i utallige kombinasjoner.

Likevel er det en del standard fingerspill-mønstre som ofte går igjen og som vi skal se på i stegene framover. Da setter vi i gang!

Nedenfor kan du høre Jan Eggum med vakkert fingerspill:


   

Vite hva fingerspill er.

Dette kan jeg, gå videre!


 


Copyright 2008-2018 onlinegitar.no