Noter   Steg 2/30
Intro
Noter på gitaren
Flerstemmighet
Tilslutt

LINJENE

Da setter vi i gang!

Før vi skal finne ut hvor notene befinner seg på gitarhalsen må vi se på notesystemet, som er systemet som brukes når man skriver ned noter.

Notesystemet består av fem horisontale linjer. Alle notene plasseres i forhold til disse linjene. De kan plasseres på én av de fem linjene eller i et av de fire mellomrommene.

Notesystemet kan også utvides med hjelpelinjer, men det skal vi se mer på senere.

Legg merke til at allerede nå skiller notesystemet seg fra tabulatur-systemet: Det er kun 5 notelinjer, mens i tabulatur er det 6.


ILLUSTRASJON

Illustrasjon


   

Få oversikt over notesystemet.

Dette kan jeg, gå videre!


 


Copyright 2008-2018 onlinegitar.no