JAM!

Superbossa-lokrisk i G

- Til dette backingtracket passer superlokrisk skala i G godt. Merk at dette også kan ses på som en melodisk Ab-moll skala. Tonearten er G.

SKALA

RELATERT

G super lokrisk
3.pos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 • E
 • A
 • D
 • G
 • H
 • E

G super lokrisk
3.pos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 • E
 • A
 • D
 • G
 • H
 • E

G super lokrisk
10.pos.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

 • E
 • A
 • D
 • G
 • H
 • E

G super lokrisk
15.pos.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

 • E
 • A
 • D
 • G
 • H
 • E

Skala

G super lokrisk

Grunntone

G

Skalatrinn

1/2 + 1 + 1/2 + 1 + 1 + 1

Skalatoner

G - G# - A# - H - C# - D# - F

Om
Super lokrisk
skala

Super lokrisk skala er en skala med 7 toner. Den har lavt andre og tredje trinn og forminsket/lavt femte,sjette og syvende trinn. Merk at skalaen er helt lik en melodisk mollskala hvis vi starter fra 2 trinn i super lokrisk skala. Denne skalaen er særlig mye brukt i jazzimprovisasjon.

Anvendelse

Super-lokrisk er særlig fin å bruke til å improvisere over dominant7-akkorder i jazzimprovisasjon, da den er full av "spenningstoner". C super lokrisk er dermed fin å bruke til å spille solo over C7, C7b9, C7#9, C7#11, C7#5 eller kombinasjoner av disse.

×

G super lokrisk
10.pos.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

 • E
 • A
 • D
 • G
 • H
 • E

G super lokrisk
3.pos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 • E
 • A
 • D
 • G
 • H
 • E

G super lokrisk
10.pos.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

 • E
 • A
 • D
 • G
 • H
 • E

G super lokrisk
15.pos.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

 • E
 • A
 • D
 • G
 • H
 • E

Skala

G super lokrisk

Grunntone

G

Skalatrinn

1/2 + 1 + 1/2 + 1 + 1 + 1

Skalatoner

G - G# - A# - H - C# - D# - F

Om
Super lokrisk
skala

Super lokrisk skala er en skala med 7 toner. Den har lavt andre og tredje trinn og forminsket/lavt femte,sjette og syvende trinn. Merk at skalaen er helt lik en melodisk mollskala hvis vi starter fra 2 trinn i super lokrisk skala. Denne skalaen er særlig mye brukt i jazzimprovisasjon.

Anvendelse

Super-lokrisk er særlig fin å bruke til å improvisere over dominant7-akkorder i jazzimprovisasjon, da den er full av "spenningstoner". C super lokrisk er dermed fin å bruke til å spille solo over C7, C7b9, C7#9, C7#11, C7#5 eller kombinasjoner av disse.

×

G super lokrisk
15.pos.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

 • E
 • A
 • D
 • G
 • H
 • E

G super lokrisk
3.pos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 • E
 • A
 • D
 • G
 • H
 • E

G super lokrisk
10.pos.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

 • E
 • A
 • D
 • G
 • H
 • E

G super lokrisk
15.pos.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

 • E
 • A
 • D
 • G
 • H
 • E

Skala

G super lokrisk

Grunntone

G

Skalatrinn

1/2 + 1 + 1/2 + 1 + 1 + 1

Skalatoner

G - G# - A# - H - C# - D# - F

Om
Super lokrisk
skala

Super lokrisk skala er en skala med 7 toner. Den har lavt andre og tredje trinn og forminsket/lavt femte,sjette og syvende trinn. Merk at skalaen er helt lik en melodisk mollskala hvis vi starter fra 2 trinn i super lokrisk skala. Denne skalaen er særlig mye brukt i jazzimprovisasjon.

Anvendelse

Super-lokrisk er særlig fin å bruke til å improvisere over dominant7-akkorder i jazzimprovisasjon, da den er full av "spenningstoner". C super lokrisk er dermed fin å bruke til å spille solo over C7, C7b9, C7#9, C7#11, C7#5 eller kombinasjoner av disse.

×